Salpalinja on viime sotien aikana rakennettu puolustuslinja Suomen itärajalla Puolustuslinjan rakentaminen aloitettiin talvisodan jälkeen, kun Karjalan Kannaksella olevat linnoitteet oli menetetty Moskovan rauhassa. Yhteys pääkaupunkiin ja Sisä-Suomeen oli uudelta rajalta turvaton. Puolustusvoimien ylipäällikkö C.E.G. Mannerheim nimitti linnoitustöiden johtajaksi kenraalimajuri E. Hanellin, jonka johdolla hyväksyttiin laaja linnoittamissuunnitelma Suomen itärajalle. Suunnitelman pääkohdat olivat seuraavat: yhtenäinen puolustusasema välille Suomenlahti-Kivijärvi, vesistöihin nojautuvat puolustusasemat Kivijärven-Saimaan-Pielisen alueelle, tärkeimpien tieyhteyksien kenttälinnoittaminen Pielisen-Petsamon välillä, merirajan linnoittaminen Salpalinjan välittämässä läheisyydessä sekä yhtenäinen puolustusasema Hankoniemelle.

Salpalinja on yhdistelmä erilaisia kanta- ja kenttälinnoitteita. Linnoitteiden sijoittelussa hyödynnettiin maaston muotoja ja rakenteita naamioitiin. Paikoitellen varsinaisen Salpalinjan etu- ja takapuolella on myös linnoitteita, etu- ja taka-asemia. Kantalinnoitteet tehtiin betonista, teräksestä, kivestä ja muista aikaa kestävistä materiaaleista. Kenttälinnoitteet ovat pääasiassa puusta ja maasta käsityökaluin tehdyjä rakenteita kuten lapiolla kaivetut taistelu- ja yhteyshaudat sekä puiset majoituskorsut.  Kaikkiaan puolustuslinjalle rakennettiin yli 700 teräsbetonikorsua, 25 luolaa, yli 3000 kenttälinnoitetta, noin 350 kilometriä taistelu- ja yhdyshautaa, 225 km panssarikiviestettä ja 130 km kaivantoestettä.


Salpalinjalla rakentaminen tapahtui pääasiassa välirauhan aikana  vuosina 1940-41. Jatkosodan aikana linnoitustyöt keskittyivät rintamalle. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkaessa Salpalinjan rakentamista ja varustamista jatkettiin uudelleen kesällä 1944. Puolustuslinjaa täydennettiin saattamalla muun muassa korsut taistelukuntoon ja korjaamalla panssariesteitä. Työt Salpalinjalla päättyivät sodan loppumiseen syksyllä 1944. Salpalinja oli ja on edelleen Suomen suurin työmaa, sitä oli parhaimmillaan rakentamassa 35 000 siviiliä ja heidän muonittamisestaan vastasi 2000 lottaa. Varsinaisten rakennusmiesten lisäksi työmailla työskenteli tuhansia linnoitusjoukkojen sotilaita.

Lisätietoja Salpalinjasta löytyy oikealla olevien linkkien alta. Inventointi on vuonna 2012 valmistunut laaja raportti ja se aukeaa hitaasti.