Salpalinjan Oppaat ry perustettiin vuonna 2015 Lappeenrannan Rutolassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan:

  • kehittää Salpalinja-oppaiden osaamista sekä opastustoimintaa
  • levittää tietoa Salpalinja oppaiden olemassa olosta ja tarjota opaspalveluita.
  • lisätä tietämystä Salpalinjasta kunnioittaen veteraanien ja edellisten sukupolvien työtä itsenäisyytemme hyväksi
  • edistää Salpalinjan kohteiden suojelua, kunnossapitoa ja tunnettavuutta

Oppaidemme joukosta löytyy kokeneita konkareita sekä tuoreempia opaskoulutuksen vuonna 2022 suorittaneita oppaita. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 25 jäsentä. Jäsenet ovat enimmäkseen sotahistorianharrastajia ja muutamilla on aiheeseen liittyvää yritystoimintaa.

Teemme opastuksia maastossa ja kunnostetuilla kohteilla, tarvittaessa voimme pitää aiheesta myös luentoja muualla. Toimimme toistaiseksi Kaakkois-Suomessa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella.